Mandag - fredag
kl. 14 - 19
Weekend / helligdage / Ferie (SH/DK)*
kl. 10 - 19
* Lukket den 24.12/25.12 og den 31.12/01.01

 

Almindelige forretningsbetingelser for Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K.) vedr. benyttelsen af Indoor og Outdoor Funparks

Alle besøgende accepterer de efterfølgende almindelige forretningsbetingelser idet de køber billet og tilstedes adgang til parken. Dermed bliver de den ene part af kontrakten. De aktuelle priser og åbningstider bekendtgøres i vore informationsbrochurer eller på pristavlen ved indgangen.

Mr. Scandis Funpark - Indoor og Outdoor Legepark - består af flere arealer til henholdsvis spil/leg, underholdning, sport og restauranter/caféer. Afbenyttelsen af de til rådighed stående anlæg og udstyr sker på den besøgendes eget ansvar. Det påhviler de besøgende at udøve hensyntagen til de andre gæster. Det påhviler Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K.) at sørge for, at alle anlæg og redskaber holdes i forsvarlig stand. De respektive regler, der gælder for benyttelsen af de forskellige anlæg og redskaber, skal følges.

Børn under 9 år må ikke færdes i Mr. Scandis Funparks uden ledsagelse af en ansvarlig voksen person (forældre, myndighedsperson). Børn over 8 år må færdes i parken, hvis en ansvarlig voksen person (forældre, myndighedsperson) skriftligt har givet samtykke hertil på det det pågældende formular. For børn under 8 år gælder en skærpet tilsynspligt. Overdragelse af tilsynspligten til Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K.) eller dens medarbejdere kan ikke finde sted. Mr. Scandis Funparks personale kan ikke gøres ansvarlig for tilsynet med børn. Den/de voksne ledsager(e) erklærer samtidigt, at det tillades barnet at benytte alle muligheder for leg/spil, sport og underholdning, der tilbydes i samtlige områder af Funparken.

De tilsynsførende voksne personer er ansvarlige for deres børn og for de skader, der måtte opstå på anlæg og redskaber, såvel som på personer og ting/genstande hos tredjepart.

Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K.) eller dens medarbejdere er kun ansvarlige i det omfang, der er tale om grov forsømmelse eller bevidst beskadigelse af ting/genstande, penge eller personer. Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K) kan ikke gøres ansvarlig for besøgendes selvforvoldte skader eller uheld, især ikke ved skader som følge af ukorrekt behandling eller ibrugtagning af redskaber og anlæg for leg/spil, sport eller underholdning eller andre anlæg og redskaber. Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K.) hæfter ikke ved force majeure eller ved mangler, der ikke er synlige, så længe den lovbefalede omhu og vedligeholdelsespligt overholdes.

Indendørsarealerne i Mr. Scandis Funparks må ikke betrædes med sko, men kun med sokker eller strømper, eller strømper med skridsikre såler.

Eget legetøj og farlige genstande (f.eks. glas) må ikke medbringes eller benyttes i nogen af Mr. Scandis Funparks områder. Det påhviler de voksne ledsagere at sørge for, at børnene benytter lege-, spil- og sportsudstyret uden at medbringe evtl. farlige genstande.

Vores bistro tilbyder et stort udvalg af mad og drikkevarer. For at kunne tilbyde disse til familievenlige priser, er det ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer, med undtagelse af babymad. Det er ikke tilladt at nyde mad eller drikkevarer i Mr. Scandis Funpark på andre end de anviste steder.

Der er rygeforbud i hele Mr. Scandis Funpark.

Mr. Scandis Funpark (indehaver Hans-Werner Petersen e.K.) påtager sig intet ansvar for skader på gæsters beklædningsgenstande ved afbenyttelsen af lege-, spil- eller sportsredskaber. Der påtages heller intet ansvar for gæsternes garderobe, medbragte ejendom eller genstande, penge eller andre værdisager.

Det henstilles til gæsterne at behandle alle Mr. Scandis Funparks anlæg og redskaber ordentligt og påpasseligt. Gæsterne drages til ansvar ved misbrug, tilsmudsning, beskadigelse eller tab af udlejede/udlånte genstande. Ovennævnte skal meddeles omgående til medarbejderne.

For at opretholde sikkerhed, orden og renlighed i parken bør medarbejdernes anvisninger følges. Medarbejderne i Mr. Scandis Funpark har hjemmel til at udvise gæster, der ikke følger medarbejdernes anvisninger eller overtræder de almindelige forretningsbetingelser for Mr. Scandis Funpark. Betalt entré refunderes ikke.

Personer med smitsomme sygdomme eller åbne sår og personer, der er påvirket af alkohol tilstedes ingen adgang til Mr. Scandis Funpark.

Det er ikke tilladt at medbringe (hus)dyr.

På dage med mange besøgende kan det være nødvendigt at indskrænke adgangen til Funparken. I så fald kan der blive tale om ventetider. Det kan også være nødvendigt at indskrænke, begrænse eller lukke visse dele af parken. I den forbindelse kan der ikke rejses krav mod Funparken.  

Værneting og opfyldelsessted er Flensburg. Hvis en eller flere af punkterne og bestemmelser i nærværende almindelige forretningsbestemmelser skulle være helt eller delvist ugyldig, berøres de øvrige betingelser ikke heraf. De ikke eller kun delvist gældende regler skal derimod omtydes eller kompletteres i den forstand, at de såvidt muligt opfylder det formål, der ligger dem tilgrunde.

Mr. Scandis Funpark

Indehaver Hans-Werner Petersen e.K.
Skandinavien Damm 2
24983 Handewitt
Tyskland
Telefon +49 4608 97165 810
Telefax ++49 4608 97165 819

Velkommen tilbage i legeparadiset!
Mr. Scandis Funpark glæder sig til at se jer

Endelig er tiden inde – fra d. 26.06. er vores døre igen åbne, og vi står klar til at tage imod legebørn og familier. Som bekendt er det p.t. ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden. I Mr. Scandis Funpark sørger vi for, at sikkerhed og leg går hånd i hånd – derfor har vi indført følgende hygiejneregler:

Vil du kigge forbi os uden tilmelding, bedes du udfylde en blanket til registrering af dine kontaktoplysninger ved indgangen. Vi informerer om yderligere tiltag, der måtte have betydning for dit ophold, på vores internetside og på stedet. På grund af den aktuelle situation er det foreløbigt desværre ikke muligt at booke en fødselsdag.

Tak for jeres forståelse og på gensyn i Mr. Scandis Funpark.

Luk